Op basis van uw specifieke vraag over actuele of toekomstige producten of huidige of potentiële consumenten stelt Foxtale een onderzoeksplan voor. Een onderzoeksplan kan verschillende onderzoekstechnieken vereisen maar bestaat altijd uit een combinatie van drie verschillende basistechnieken: observatie, interview en een fundamentele kennis van cognitieve psychologie en usability.

Als specialist ter zake kunnen wij een brede waaier van kwalitatieve onderzoeksmethodes inzetten die precies passen bij uw doelstellingen en uw budget.

Klik op de naam van een specifieke onderzoeksmethode voor meer informatie.Diepte-interviews

De heilige graal voor het antwoord op al uw vragen.

Open

Diepte-interviews zijn een snelle, rendabele en een onmisbare manier om een antwoord te krijgen op al uw vragen in verband met uw product. In combinatie met observaties is het DE stap naar een diep inzicht in uw markt.

De onderzoeksresultaten uit (on)gestructureerde en directe gesprekken met een of meerdere personen laten ons toe de gevoelens, verwachtingen en gedachten van uw consumenten beter te begrijpen.

Foxtale garandeert een hoge kwaliteit van diepte-interviews door ervaring, geduld, volharding en vooral de juiste gevoeligheid om zowel verbale als non-verbale signalen van de ondervraagden te interpreteren.

Alle soorten interviews zijn mogelijk: individueel, duo interviews, focusgroepen, online interviews, ...

Close

Focusgroepen

Groepsdynamiek als motor van genuanceerde inzichten.

Open

In een gestructureerd gesprek met een consumentengroep maken we gebruik van groepsdynamieken om een levendige discussie te creëren rond enkele vooraf gedefinieerde vragen waarop u het antwoord wilt kennen.

Het gesprek wordt geleid door een getrainde moderator (bij Foxtale is dat altijd een senior onderzoeker) die een maximum aan informatie uit de groep haalt door zich vlot aan te passen aan de dynamiek van de groepsdiscussie.

Naargelang het doel van het onderzoeksproject organiseren we kleinere focusgroepen of grotere focusgroepen, product geassisteerde focusgroepen, enzovoort.

Foxtale heeft ervaren dat focusgroepen best gecombineerd worden met observaties in één of andere vorm om het resultaat nog te verbeteren. Bijgevolg zullen we waar mogelijk product-geassisteerde focusgroepen adviseren. Op deze manier verwerft u een duidelijk en genuanceerd inzicht in de meningen van uw consument.

Close

Concepttests

Minimaliseer de risico’s van een nieuw concept en maximaliseer de winst.

Open

Wat denken consumenten over uw nieuw concept? Misschien moet u het verbeteren? Of er misschien zelfs helemaal van afzien?

Een nieuw product introduceren of een bestaand product verbeteren is telkens een belangrijke en delicate stap voor een onderneming. Door bijvoorbeeld het afnemen van individuele interviews, het opzetten van focusgroepen, interactieve gesprekken en workshops met consumenten bepalen wij de algemene haalbaarheid, zwakke punten in uw concept, mogelijke verbeteringen, positioneringstrategieën,...

Door een nieuw of verbeterd concept te evalueren en te testen bij potentiële consumenten, minimaliseren we de risico's en maximaliseren we de opbrengst voor uw onderneming. Uw bedrijf bespaart op die manier minstens onnodige ontwikkelingskosten.

Close

Expert review

Een Foxtale specialiteit! Uw producten worden tot in het kleinste detail geanalyseerd en geëvalueerd.

Open

Onze kennis van cognitieve psychologie en onze uitgebreide ervaring op het gebied van gebruikerstesten laten ons toe uw product te evalueren en zo de sterktes en zwaktes ervan te identificeren. We geven u een uitgebreide en ongecensureerde evaluatie.

We doen dit aan de hand van een gestructureerde analyse van gebruikers, hun taken en de context waarin ze opereren. Of we maken gebruik van een lijst van erkende gebruiksvriendelijkheidheuristieken. Met deze onderzoeksmethode kunnen we uw gebruikersinterface of product snel en prijsvriendelijk evalueren.

Een expert review van uw product in vergelijking met dat van de concurrentie is trouwens dé ultieme methode om tot ideeën voor productverbetering te komen.

Een heuristische of expert review kan tijdens verschillende fasen van de ontwikkelingscyclus plaatsvinden. Wij raden echter aan dergelijke reviews zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces te starten en ze doorheen het ontwikkelingsproces herhaaldelijk uit te voeren.

Close

Gebruikerstests

Gebruiksvriendelijke producten als olympisch minimum

Open

Door uw product te testen met de beoogde gebruikers voor het in massaproductie wordt gebracht, kunt u er een product van maken dat uw consument een essentiële beleving geeft.

Tijdens gebruikerstesten vragen we klanten om 'luidop te denken' terwijl ze uw producten gebruiken. We observeren hun gedrag en analyseren grondig de onderliggende redenen voor hun acties. Deze tests kunnen zowel in een natuurlijke setting als in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd worden. De eerste optie, gebruikerstesten uitvoeren in de beoogde context met beoogde gebruikers, laat toe om omgevingseffecten op te sporen en om problemen te detecteren die niet in een gecontroleerde omgeving ontdekt zouden worden.

De gebruikerstesten van Foxtale geven u alle inzichten die nodig zijn om een gebruiksvriendelijk product te maken dat aangepast is aan uw consument en aan de context waarin het gebruikt zal worden.

Close

Prototype testing

Een bron van kostenbesparingen en inspiratie.

Open

Door een prototype te bouwen en gebruikers te observeren in interactie met dit prototype kan Foxtale mogelijke problemen detecteren lang voor de feitelijke productie start, wat uiteraard goedkoper is dan de kosten van verbeteringen later in het productieproces of een gedwongen stopzetting van het product omdat het geen aansluiting vindt bij zijn doelgroep.

Foxtale heeft veel ervaring in het samenstellen en leiden van de multidisciplinaire teams die vaak nodig zijn om prototypes te maken. Van low-fidelity statische en niet-functionele simulaties met pen en papier tot high-fidelity dynamische en functionele computergestuurde productmodellen.

Prototypes verschaffen ons niet alleen consumentenfeedback in een vroeg stadium van uw project:

  • Prototypes laten u toe requirements te definiëren of te valideren.
  • U kunt prototypes gebruiken om managers, belanghebbenden, mensen uit de financiële sector,... te overtuigen van concepten.
  • Met prototypes kunt u marketingdemo’s maken.
  • Prototypes geven u een toegankelijke mogelijkheid om de bruikbaarheid van uw product te onderzoeken en hun design of alternatieve oplossingen te exploreren.
  • U kunt prototypes gebruiken om trainingen te ontwikkelen voor de beoogde gebruikers. …
Close

Designtests

Een beter ontwerp opent de poort naar een groter marktaandeel

Open

Aantrekkelijke vormen en materialen beïnvloeden verkoop en marktaandeel aanzienlijk. De combinatie goed design/optimale functionaliteit vraagt om gefundeerde keuzes.

Foxtale onderzoekt en analyseert verschillende designvoorstellen aan de hand van expert reviews, consumententests, individuele interviews, focusgroepen, vergelijkingen met concurrerende producten, enz. We identificeren mogelijke verbeteringen in het design en testen alternatieven. We maken duidelijk hoe gebruikers uw design ervaren en zien wat werkt voor uw klanten. Zo krijgt u de sleutel in handen van de poort naar een groter marktaandeel.

Close

Analyse van benchmark producten

Blijf een stap voor op uw concurrenten.

Open

Op zoek naar nieuwe ideeën of wilt u de concurrentie een stap voor zijn? De producten van uw concurrenten bestuderen is een interessante manier om dat doel te bereiken.

Afhankelijk van de informatie die u wenst, organiseren we expert reviews, gebruikerstesten, vergelijkende testen, diepte-interviews,... met benchmark producten.

De voordelen zijn legio: inzicht in de sterke en zwakke punten van huidige of potentiële concurrenten, inzicht in uw eigen producten in vergelijking met die van de concurrentie, ideeën voor nieuwe technologieën en producten, vaststellen van nieuwe marktopportuniteiten, inzichten in de oplossingen en productveranderingen van uw concurrenten, ...

Close

Etnografisch onderzoek

Kennis van culturen geeft toegang tot specifieke consumentengroepen.

Open

Gedrag, geloof, gewoontes, communicatie,... van etnische groepen kunnen door Foxtale worden bestudeerd in de leefomgeving. Wij gebruiken etnografisch onderzoek om inzicht te krijgen in de context en de cultuur van de consument.

De resultaten van ons etnografisch onderzoek geven u de kans om uw productassortiment te differentiëren en om producten en een marketing te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op bepaalde culturen of consumentengroepen.

Close

In-home tests

Concrete tips voor verbetering, inclusief gratis publiciteit.

Open

We plaatsen uw product voor een bepaalde periode in het huis van potentiële consumenten om zo inzichten te krijgen in hoe uw product gebruikt wordt door de beoogde gebruiker in de beoogde context.

Deze methode kan toegepast worden met afgewerkte en onafgewerkte producten of prototypes, al dan niet in combinatie met concurrerende producten.

Het resultaat is een uitgebreid verslag met gedetailleerde richtlijnen over hoe u uw producten kunt verbeteren.

Uit ervaring weten we dat in-home tests het extra voordeel van gratis reclame bieden. De deelnemers voelen zich geapprecieerd en betrokken en maken hierdoor gratis publiciteit voor uw product en bedrijf.

Close

Desk research

Zet de gratis informatie waarover u vandaag al beschikt aan het werk.

Open

Bedrijven beschikken vaak over grote hoeveelheden eigen informatie – gratis en voor het grijpen. Alleen is het niet eenvoudig te bepalen welke data op welke manier het best renderen.

Of het nu gaat om online informatie van forums en klantenverenigingen, van helpdeskdata of videomateriaal - Foxtale distilleert en analyseert de informatie die u nodig heeft om weloverwogen en belangrijke beslissingen te nemen.

Close

Dagboekstudie

Voor een essentiële plaats in het leven van uw klanten.

Open

Een dagboekstudie is een erg rendabele en betrouwbare methode om een diep inzicht te krijgen in het dagelijks leven van uw klanten.

Door consumenten dagelijks of meermaals per dag informatie te laten noteren, zijn de gegevens die we verzamelen niet vertekend door inaccurate herinneringen. Deze techniek geeft een duidelijk inzicht in de gewoontes van consumenten, in hun manier van leven, hun verwachtingen en in de manier waarop ze producten gebruiken.

Dagboekstudies zijn een fantastisch instrument als u wilt weten hoe uw producten een essentiële plaats kunnen innemen in het leven van uw consumenten.

Close

Requirements definitie, analyse & review

De blik van een outsider levert u meer performante requirements op.

Open

Zodra een concept bepaald is, worden de details, zoals functies, navigatiestructuur, grootte, kleuren en dergelijke vastgelegd in een requirementsdocument. Dit document is een belangrijk ijkpunt voor de ontwikkelaar die het product moet bouwen.

Foxtale helpt productrequirements te definiëren en te evalueren via verschillende diensten.

In de eerste plaats helpen we u de gebruikers, hun taken en de omgeving waarin ze deze taken uitvoeren, te begrijpen. Daarnaast gebruiken we ook heuristieken om uw requirements te evalueren. Als heuristieken gebruiken we een lijst van universele criteria voor gebruiksvriendelijkheid of doen we een beroep op een reeks van criteria die we samen in overleg met u specifiek voor dit project definiëren.

Een 'outsider' die uw requirements helpt definiëren en valideren biedt veel voordelen. Wij zorgen voor een nieuwe kijk die niet beïnvloed wordt door voorkennis van het project of door louter technische deskundigheid.

Foxtale representeert uw consument op een 'zuivere' manier. Wij bieden het voordeel dat we inconsistenties, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden, problemen, begrijpelijkheid, ... makkelijker kunnen detecteren dan mensen die al diep in het project zitten.

Close

Online communities

De ideale radar die feilloos opvangt wat klantengroepen van uw producten vinden.

Open

Foxtale bouwt online discussieforums om met een zorgvuldig geselecteerde doelgroep te discussiëren over specifieke onderwerpen. Naargelang uw behoeften worden de discussieforums ingezet voor een korte periode, een jaar, of langer. De discussies worden geleid door een ervaren moderator.

Online communities geven u de mogelijkheid een diep inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp door het genereren van kwalitatieve data vanuit een vrij grote groep van consumenten.

Close